Inleiding

Dit is een artistiek onderzoek in de beeldanalyse en naar het voorkomen en de beschrijving van de indirecte (onbewuste, virtuele, suggestieve ) beeldcomponenten in dagdagelijkse beelden en hun gevolg op waarneming, perceptie en connotatie. (IMAGES)

Deze website wil ook een forum zijn waarin het reflecteren met andere kunstenaars, fotograven, beeldliefhebbers, studenten en wetenschappers kan leiden tot een breder inzicht, een meer verspreide visie en de uitbouw van een draagvlak omtrent deze jonge materie. ( ANTHOLOGY)

Bij deze nodig ik dus iedereen uit om deze website te gebruiken en te voeden via notities, beelden, analyses, onderzoek, context,…

Specifieker

Het onderwerp van dit onderzoek vormen de indirecte lagen in elk dagdagelijks beeld ( foto, dia, 8 mm,…). Naar analogie van eerste-laags parameters: kleur, compositie, vorm, vlakverdeling, …zijn er nog dieperliggende beeldcomponenten actief zijn die vaak onbewust, virtueel of suggestief ervaren worden en die een zeer grote invloed hebben op de verdere betekenis van ditzelfde beeld en onlosmakelijk aan de ervaring van dat moment.

Deze dieperliggende ‘beeldcomponenten’ zijn al meermaals beschreven naar aanleiding van het werk van professionele schilders en fotografen. Bijvoorbeeld het aanhalen van ‘het punctum en het studium’ bij Roland Barthes of het beschrijven van de ‘polyfocaliteit’ in het werk van Luc Tuymans en het mentale beeld van J.P. Sartre.

Een verdergaand onderzoek naar de aanwezigheid van deze beeldelementen in de alledaagse beeldvorming van ‘leken’ en aldus de bewustwording ervan, verdraagt nog een verdere studie. Net omwille van het feit dat de makers geen voorkennis hebben omtrent de beeldtaal maakt dat het gebruik en aanvoelen van deze componenten ‘zuiver’ en zelfs ‘instinctief’ te noemen is. Kijkers en gebruikers zijn immers zeer belangrijke elementen in de beeldcultuur. Zij geven op een natuurlijke manier betekenis aan inhouden vanuit hun zijn en betrekken deze in hun dagelijks leven. En ze hebben veel meer gevoel voor suggestie dan op het eerste zicht lijkt.

Dit onderzoek is gegroeid vanuit mijn persoonlijke ‘sporen zoeken’ in mijn artistiek werk.

Joannas Késenne: ‘Het verzamelen van beelden uit het verleden bewijst een onmogelijkheid: hoe ooit bij die voorbije werkelijkheid geraken? Hoe ijdel de ambitie van een reconstructie om ooit het origineel te kunnen vervangen. De dingen gaan daarom nog niet grijpbaar worden. Integendeel zelfs: ze worden meer enigmatisch. De wijze waarop verschillende  dingen samenvloeien in de stemming van een ogenblik, déze ambiguïteit, het is dit wat Patrick Ceyssens aan het licht kan brengen.’

Als beeldend kunstenaar probeer ik dit artistiek onderzoek theoretisch te onderbouwen via notities vanuit de beeldende praktijk en vertrekkend vanuit bestaande theorieën,… Maar de essentie vormt een patronen-vergelijk vanuit een verzameling waarop vormelijke en inhoudelijke analyses toegepast zijn .Op die manier proberen we te komen tot benoeming, structurering, inhoudsbepaling van deze ‘beeldcomponenten’.

Ook als antwoord op de vraag waarom mensen deze vaak ‘mislukte’ beelden toch bewaren.

Elk beeld twijfelt tussen wat het is en wat het wil zijn.


Patrick Ceyssens

www.patrickceyssens.com

(Vertaling i.s.m. Bert Spruytte )