Archetype 8: new reality by wrong exposure – nieuwe realiteit door verkeerde belichting

“The philosophical contemplation has no other purpose than the elimination of coincidence.”

G.W.F.Hegel.

( Thanks to Katia R, Stef S,…)


“De filosofische beschouwing dient geen ander doel dan de eliminatie van het toeval.“

G.W.F.Hegel.