Archetype 7: At an end.

Impressions are not formally visible. An ‘impression’ grows from the recognizability of it and leads to a place in the ‘space’ of our imagination.

( Thanks to : Jo P, …)

Impressies zijn niet formeel zichtbaar. Een ‘indruk’ die je krijgt bij een beeld ontspruit vanuit de herkenbaarheid en leidt naar een plaats in de ‘ruimte’ van onze verbeelding.