Archetype 6: reflections – reflecties

It is nature that has made us aware of a ‘depiction’  using cast shadows, reflections in the water … which reverses reality. You experience the ‘other side’ of tangible reality.

( Thanks to: Hilde H, Hilde S, Foundphotos.net, …)

Het is de natuur die de mens bewust heeft gemaakt van een ‘afbeelding’ door middel van slagschaduwen, reflecties in het water,… en dat keert de realiteit om. Je ervaart ‘de andere kant’ van de tastbare werkelijkheid.