Archetype 4: absent look in a group – afwezige blik in een groep

Some ‘eyes’ turn away in a group picture at the time of recording. This is a selection of artificial-consciousness of a snap-shot that turns into an identity. Coincidence contributes to the uncertainty about whether something is real or not and encourages a new theatrical approach of life.

( Thanks to Bart C, …)

Sommige ‘blikken’ in groep wenden zich af op het moment van opname. Deze selectie is een artificieel over- bewustheid van een momentopname maar krijgt daardoor toch een identiteit. Het toeval draagt bij tot de onzekerheid of iets echt is of niet en bemoedigt een nieuwe theatrale benadering van het leven.