Archetype 38: States of mind

The author of these images creates doubts in the ‘authenticity’ of the images and the selected moment. Because of the abnormal structure of the image and the strange behaviour of the subject, we interpret and make associations.

In deze beelden laat de maker twijfel ontstaan over de ‘echtheid’ van de beelden en het geselecteerde moment. De afwijkende opbouw van het beeld en het vreemde gedrag van het onderwerp doen ons  interpreteren en associaties maken.