Archetype 35: Coincidence as significance – toeval als betekenis

Coincidentally, something falling outside the moment is created. This is the art of communication of the inexpressible, to express what lies beyond reality.

( Thanks to: Pieter-Paul C, Hilde H,…)

Door toeval ontstaat iets dat buiten het moment valt. Dit wordt de kunst van het meedelen van het onzegbare, uitdrukken wat buiten de werkelijkheid ligt.