Archetype 33: Found photos – gevonden fotos

What personal significance and recollection is to someone suddenly becomes common property. By publishing these pictures on the internet, we make different connotations than originally intended. At the same time, these images nourish our ‘voyeur hunger’.

Such images might also display a correlation between game and reality. An image should not only feed our hunger for curiosity, but also the need of our brain to realize how others are into life or reality.

( Thanks to Foundphotos.net. )

Wat betekenis, herinnering is voor iemand persoonlijk wordt plotseling gemeengoed. Door ze op het internet te publiceren, gaan we andere connotaties maken dan oorspronkelijk bedoeld. Tegelijkertijd voeden deze beelden onze voyeuristische honger.

Een afbeelding biedt ook tegenspel aan de realiteit. Een afbeelding moet niet alleen onze kijkhonger stillen, maar ook de behoefte van ons brein om ‘hoe anderen het doen’ bevredigen.