Archetype 32: In the wake

Normally, this image is located outside the field of vision.

These images feed our desire for an uncommon observation: the experience of the presence which automatically feels as being out of sight and therefore absent (e.g. the back of an object). Not the brain fills the void, our experience of seeing the rear side of things does.

( Thanks to: Hilde H, Sofie G, Sofie J, Rob D, Hanne H,,…)

Dit beeld ligt normalerwijs buiten het gezichtsveld van een normale portretopname.

Deze beelden voeden ons verlangen naar een amodale waarneming: dat is de ervaring van de aanwezigheid van datgene waarvan men tegelijk ervaart dat het buiten het gezichtsveld valt en dus afwezig is (bijvoorbeeld de achterkant van een object). Niet het brein vult de leegte in, wel onze ervaring van de achterkant van de dingen.