Archetype 3: too many people in the image – teveel mensen in beeld

We know them all: the meaningless images of groups that consist of that many people in order that nobody can be recognized anymore. Or might this picture tell us something about the harmony living in the group? Only the group itself shapes the image, not the individual members.

( Thanks to: archive city Tongeren, CC Velinx,…)

We kennen ze allemaal: de nietszeggende beelden van groepen waar dusdanig veel mensen op staan dat je niemand meer kan herkennen. Of zou dit beeld ons iets vertellen over de verbondenheid van de groep? Enkel de groep op zich vormt het beeld, niet diegenen die de groep uitmaken.