Archetype 25: imagespace – beeldruimte

By placing a shape in a display space, we are able to see the expanding and decreasing forces in the rectangle fields.

These examples show us that the expression of a gesticulating image begins with the relationship between size (location/distance of the shape) with regard to the (rectangular) image plane, and the operation of planes within the plane.

( Thanks to Katia R, Ivo E, Erik G,…)


Door het plaatsen van een vorm in de beeldruimte zijn we in staat om de uitdijende en terugdringende krachten in de rechthoeksvelden aan het werk te zien.
Deze voorbeelden tonen aan dat de gebarende expressie van een beeld op het platte vlak begint bij de relatie tussen afmetingen (plaats/afstand van de vorm) ten opzichte van het (rechthoekig) beeldvlak en de werking van vlakken binnen het vlak.