Archetype 23: underexposed – onderbelicht

Impressions are not formally visible. An ‘impression’ grows from the recognizability of it and leads to a place in the ‘space’ of our imagination.

( Thanks to Sandra B, Bighappyfunhouse,…)


Impressies zijn niet formeel zichtbaar. Een ‘indruk’ die je krijgt bij een beeld ontspruit vanuit de herkenbaarheid en leidt naar een plaats in de ‘ruimte’ van onze verbeelding.