Archetype 19: man on the left side

In most pictures taken of couples, the man stands to the left. (reality right)

Does this have anything to do with the hypothesis that the diagonal going from the left upper side to the right lower side is more ‘powerful’ and ‘persistent’ than vice versa?

In de meeste  koppelportretten staat de man links in beeld. ( realiteit rechts )

Of zou het te maken hebben met het feit dat de diagonaal van linksboven naar rechtsonder ‘krachtiger en standvastiger’ is dan andersom?