Archetype 18: in memoriam

Life behind the dead person is literally taken away.

Het leven achter de overledene wordt letterlijk weggehaald.