Archetype 17: Doubtful deeds

‘Space’ is not neutral. The physical distance between people on the one hand and people and things on the other is loaded with meanings. In anthropology, one knows the concept of ‘personal space’; the space surrounding the own body that should not be intruded by others, unless one allows that kind of intimacy.

(Thanks to Katia R, Jessie J, Melissa J, …)

‘Ruimte’ is geen neutraal gegeven. De fysieke afstand tussen mensen onderling en tussen mensen en dingen is geladen met betekenissen. In de antropologie kent men het begrip ‘personal space’. Dat is de ruimte rond het eigen lichaam waar anderen niet horen binnen te dringen, tenzij er sprake is van gewenste intimiteit.