Archetype 16: decisive sides and lines – bepalende vlakken en lijnen

“Each line extends in one direction. Each side extends from inside out. The boundary of the plane creates a centripetal backward force. This causes a ‘tension between two polarities’: from inside to outside and from outside to inside.The result of this polar tension suggests an impression of ‘movement’, a ‘spatial expression’. The most clear and vivid example of this fact is the rectangle.”

(W. von Wersin ‘Das Buch vom Rechteck’ 1951)

”Elke lijn loopt in een richting. Elk vlak breidt zich uit van binnen naar buiten. Van de begrenzing van het vlak gaat een tegenkracht uit die van buiten naar binnen werkt. Zo ontstaat een ‘spanning tussen twee polariteiten’: van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

Het resultaat van deze polaire spanning wekt een indruk van ‘beweging’ op, een ‘ruimtelijke expressie’. Dit wordt nergens zo duidelijk en aanschouwelijk gemaakt als in de rechthoek.”
(W. von Wersin ‘Das Buch vom Rechteck’ 1951)