Archetype 15: my beautiful wife

The title of these photos presents an additional connotation.

The emotional context of a subject is an important filter in the process of acceptance of the possible meaning of an image. In perception, we are therefore more concerned with what we think instead of what we see.

( Thanks to : flickr, …)

De titel van deze foto’s geeft nog een extra connotatie.

De emotionele context van een onderwerp is een belangrijke filter in het aanvaardingsproces van wat een beeld kan betekenen. Daardoor zijn we in de perceptie meteen meer bezig met wat we denken in plaats van wat we zien.