Archetype 14: at the table with open background – aan tafel met open achtergrond

Just like in the renaissance period, we have become more aware of depth. We want to give the image more ‘mental space’ by exposing ‘second spaces’.

Net zoals in de renaissance zijn we ons meer bewust van dieptevorming en willen we het beeld meer ‘mentale ruimte’ geven door het zichtbaar maken van ‘tweede ruimtes’.