Archetype 11: Intermission

Reality is literally defragmented. The subject cannot be identified and yet these images are stored. People seem to feel the suggestion of a different mental space.

( Thanks to Jessie J, Peter-Paul C,…)De realiteit is letterlijk gedefragmenteerd. De geportretteerde is onherkenbaar en toch worden deze beelden bewaard. Mensen voelen blijkbaar de suggestie van een andere mentale ruimte.