Archetype 10: Under water – onder water

Recently, we all have the opportunity to photograph under water, with inexpensive cameras. This offers a surprising new image-forming: the refraction of light changes our bodies and this ‘damaged gravity’ translates our desire to float…

Sinds kort kunnen we allemaal, via goedkope toestellen, onder water fotograferen. Dit geeft een verrassende nieuwe beeldvorming: door breking van het licht veranderen onze lichamen en deze ‘aangetaste zwaartekracht’ vertaalt immers ons verlangen om te zweven…